UWC Sverige ansvarar för finansiering och uttagning av de svenska stipendiaterna till UWC. Finansieringen kommer från privata bidragsgivare och från de kommuner som medger medflyttning av skolpeng utomlands.

Organisation
UWC Sverige (org nr 802007-7163) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har en styrelse som består av runt tio ledamöter, som på ideell basis valt att engagera sigoch arbeta för föreningens och UWC-organisationens mål. För närvarande är samtliga ledamöter tidigare elever vid UWC-skolor.

Styrelsen

Ordförande

Lisa Bjerke

Lisa gick på UWC Red Cross Nordic åren 2005-2007. Hon har en MPhil i humanekologi och har jobbat med hållbarhetsfrågor i Boston, USA. Efter 10 år flyttade hon tillbaka till Malmö och studerar nu till att bli gymnasielärare. Lisa delar ordförandeskapet i UWC Sverige sedan 2023 med Petter Hallqvist. 

Epost: ordforande@se.uwc.org och lisa.bjerke@se.uwc.org 

Petter Hallqvist

Petter gick på UWC Red Cross Nordic 2016-2018. Sedan dess har han haft möjligheten att resa med Minerva University, och utforska sitt intresse av Ekonomi och Statsvetenskap i olika samhällen runt om i världen. I maj 2023 tar han Kandidatexamen, och hoppas efter det studera vidare inom Ekonomi. Petter delar ordförandeskapet i UWC Sverige med Lisa Bjerke samt är ansvarig för fundraising sedan 2023. 

Epost: ordforande@se.uwc.org och petter@se.uwc.org  

Sekreterare

Eje Brundin

Eje gick på UWC-USA i New Mexico åren 2017-2019. Han studerar nu kandidatsprogrammet Freds- och konfliktvetenskap i Lund. Eje är UWC Sveriges sekretare.

Epost: sekreterare@se.uwc.org

Kassör

Paul Klein

Paul

Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har varit UWC Sveriges kassör sedan juni 2018. Paul är också styrelsens IT-ansvarige.

Epost:  kassor@uwc.se

Övriga ledamöter

Sanna Josefhin Jartsjö

Josefhin arbetade på UWC East Africa 2018-2022 som lärare i Secondary School och i residensen. Hon har en magister i utbildningsvetenskap och har undervisat i flera geografi-relaterade ämnen i årskurs 6-12. Efter ca 10 år i Tanzania där hon utöver arbetet på UWCEA också har skrivit sin magisteruppsats samt arbetat med flera civilsamhällesorganisationer, är hon nu åter i Sverige och fortsatt arbetar på en IB-skola. I styrelsen arbetar hon med elevansvar och är Designated Safeguarding Lead, DSL.

Epost: studentcontact@se.uwc.org, safeguarding@se.uwc.org och sannajosefhin.jartsjo@se.uwc.org

Anneli Xie

Anneli gick på UWC-USA mellan åren 2015–2017. Hon har en dubbel kandidatexamen i arkitektur och samhällsplanering från Wellesley College, men är efter fem år i USA hemflyttad till Lund. I dagsläget jobbar Anneli som innovationsledare inom hållbar mobilitet och artificiell intelligens och driver även egen firma. Sedan 2023 är Anneli kommunikations- och uttagningsansvarig i styrelsen.

Epost: info@se.uwc.org och ansokan@se.uwc.org

Jonatan Ullholm

Jonatan gick på UWC Red Cross Nordic åren 2018-2020. Han studerar nu civilingenjörsprogrammet i bioteknik på KTH. Sedan 2023 är Jonatan kommunikations- och uttagningsansvarig i styrelsen.

Epost: info@se.uwc.org och ansokan@se.uwc.org

Anton Strömberg

Anton gick på UWC Red Cross Nordic 2017-2019. Från 2019 studerar han fristående kurser vid Lunds Universitet, där han fortsätter utforska sitt intresse för Filosofi och har skapat en egen kandidatexamen med fokus på Praktisk Filosofi och Systemvetenskap. Antons främsta fokus inom UWC Sverige ligger på Safeguarding och han är för nuvarande deputy safeguarding lead för den svenska nationalkommittén.

Epost: anton.stromberg@uwc.se

Viktoria Flodh Li