Svenska Kommittén för UWC riktar ett varmt tack till de privata bidragsgivare som har stött oss under senare år:

  • Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
  • Erik och Göran Ennerfelts stiftelse för svensk ungdoms internationella studier.

Vi vill också rikta ett mycket stort tack till de kommuner som beviljat medflytt av skolpeng:

  • Lunds kommun, som helfinansierar Linnea Peters stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2017-19 och även Rose Persson Esfandyaris stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2016-18.
  • Stockholms stad, som delfinansierar Emelie Petersons stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2016-18.
Elever på UWC Thailand