Dansföreställning på UWC Costa Rica

En viktig princip för United World Colleges är att eleverna väljs ut enligt deras akademiska nivå, motivation och lämplighet, oberoende av betalningsförmåga. Det ger UWC-skolorna en alldeles speciell karaktär och skiljer dem från andra internationella skolor där de flesta elever har en liknande ekonomisk och social bakgrund. Men det innebär också att behovet av stipendiemedel är mycket stort. Genom att stödja UWC bidrar du till att upprätthålla UWC-skolornas unika karaktär. Du är också med om att ge begåvade och idealistiska ungdomar från alla samhällsskikt en chans som de annars inte skulle ha haft att spränga portarna till världen.

Din hjälp behövs! Bidrag från tidigare elever, från föräldrar, från kommuner och från företag och stiftelser är en helt nödvändig förutsättning för att UWC skall finnas kvar som en verklig möjlighet och inte bara en dröm för svenska ungdomar. Vi ber om ditt bidrag därför att vi vet att UWC har stor betydelse för de unga människor som har förmånen att vara på en UWC-skola i två år, och för att vi är övertygade om att det de ger tillbaka i form av engagemang, värderingar och kunskap är ett omistligt bidrag till samhället.

Åtskilliga av våra stipendiater har efter sin UWC-tid gjort viktiga insatser inom diplomatin, journalistiken, näringslivet och den akademiska världen (se ”Tidigare stipendiater”). För många är upplevelsen en milstolpe, något de tar med sig genom hela livet – en önskan om att förstå och påverka, en dröm om att växa, ett hopp om att förändra världen.

Både stora och små bidrag är välkomna. Vi är många som brinner för UWC-idén, men vi kan bli fler! Genom att stödja oss bidrar du inte bara till att levandegöra drömmen för nästa generation UWC-are, utan är med om att visa att UWC:s idéer har bärkraft in i framtiden. Varje bidragsgivare är ett föredöme för nya bidragsgivare, och ju fler vi är, desto mer tydligt blir det att UWC vilar på en fast grund av människor som tror på skolornas förmåga att forma enskildas liv och världens framtid till det bättre.

Hur kan jag stödja UWC?
Om du, ditt företag eller din stiftelse är intresserad av att ge ett bidrag, enstaka eller regelbundet återkommande, ta kontakt med fundraising@uwc.se.

Vår stipendiefond är alltid öppen för bidrag. Du kan skicka ett bidrag via betalningsförmedlingstjänsten Payson genom att klicka på knappen nedan.

Ge ett bidrag!
Alternativt kan du sätta in pengar på vårt bankgironummer 656-8752.

Tack!

Svenska Kommittén för UWC riktar ett varmt tack till de privata bidragsgivare som har stött oss under senare år:

  • Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
  • Erik och Göran Ennerfelts stiftelse för svensk ungdoms internationella studier.

Vi vill också rikta ett mycket stort tack till de kommuner som beviljat medflytt av skolpeng:

  • Lunds kommun, som helfinansierar Linnea Peters stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2017-19 och även Rose Persson Esfandyaris stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2016-18.
  • Stockholms stad, som delfinansierar Emelie Petersons stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2016-18.